2752023240 - 2752029311 Ωράριο: 10:00 -14:30 και 18:00-22:00

Αυθεντικότητα ρολογιών και ποσοστό έκπτωσης

Τα ρολόγια μας είναι καινούργια και αυθεντικά, προερχόμενα από τις επίσημες αντιπροσωπείες Ελλάδας, αλλά και από ανεξάρτητες νόμιμες εισαγωγές αυθεντικών προιόντων από χονδρέμπορους και διανομείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία μας δεν δεσμεύεται ως προς το ύψος της προτεινόμενης λιανικής τιμής πώλησης των προϊόντων, αλλά έχει την ευχέρεια να καθορίσει ελεύθερα και απεριόριστα το ποσοστό έκπτωσης επί της τελικής τιμής πώλησης, πάντα υπέρ των καταναλωτών.